brezplačna dostavanoviceosebni prevzemgameplay klubinfo

Varstvo osebnih podatkov

Z registracijo na spletni portal Gameplay.si, uporabnik dovoljuje, da sme družba KupiSi, d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v registrski obrazec (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM - neobvezno, datum rojstva - neobvezno, elektronski naslov, geslo); pravna oseba: ime, priimek, telefon ali GSM, elektronski naslov – v kolikor iz njega izvirajo osebni podatki, geslo, ponovitev gesla).

Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih: datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Dodatni namen obdelave za katerega uporabnik na podlagi registracije ter sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja daje svoje privoljenje, je za fizične osebe, ki so označili da želijo postati člani oziroma so člani Gameplay kluba:

- beleženje in obračunavanje ugodnosti na klub kartici in prilagoditev ponudbe vsakemu posamezniku,
- statistična obdelava, 
- trženjske raziskave,
- segmentacija kupcev, 
- obdelava preteklega nakupnega obnašanja, 
- obveščanje o novostih v ponudbi in poslovanju, 
- pošiljanje reklamnega gradiva in 
- vabil na dogodke 
- ter za obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je KupiSi, d.o.o.

Uporabnik določen v prejšnjem členu izrecno soglaša, da ponudnik lahko posreduje nekatere osebne podatke (ime, priimek, telefonsko številko, elektronski naslov, poštno številko) pogodbenim obdelovalcem upravljavca zbirke osebnih podatkov, s katerimi ima ali bo imel slednji sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo ali bodo obdelovali v njegovem imenu in za njegov račun. 

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.

Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje preko elektronske pošte ne e-naslov info@gameplay.si.

Piškotki

Spletno mesto www.gameplay.si uporablja piškotke v namene izboljšanja uporabniške izkušnje. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo spletno stran in kaj ga zanima v teh obiskih.

Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo uporabnika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer z registracijo uporabniškega računa, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.

Seznam piškotkov na www.gameplay.si

frontend - ID seje na serverju

utmt, utma, utmb, utmc - Google Analitika